کمترین: 
526.1
بیشترین: 
526.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
526.1
زمان: 
4/13 09:00
قیمت کرون نروژ امروز 13 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 13 تیر 1397 , 526.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":526.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398