کمترین: 
669.5
بیشترین: 
669.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
669.5
زمان: 
4/13 09:00
قیمت کرون دانمارک امروز 13 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 13 تیر 1397 , 669.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":669.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398