کمترین: 
484.4
بیشترین: 
484.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
484.4
زمان: 
4/13 09:00
قیمت کرون سوئد امروز 13 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 13 تیر 1397 , 484.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":484.4}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398