کمترین: 
4314.3
بیشترین: 
4314.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4314.3
زمان: 
4/13 09:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 13 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 13 تیر 1397 , 4314.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":4314.3}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398