کمترین: 
3873.4
بیشترین: 
3873.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3873.4
زمان: 
4/13 09:00
قیمت ین ژاپن امروز 13 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 13 تیر 1397 , 3873.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":3873.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398