کمترین: 
644.9
بیشترین: 
644.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
644.9
زمان: 
4/13 09:00
قیمت یوان چین امروز 13 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 13 تیر 1397 , 644.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":644.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398