کمترین: 
914.7
بیشترین: 
914.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
914.7
زمان: 
4/13 09:00
قیمت لیر ترکیه امروز 13 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 13 تیر 1397 , 914.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":914.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398