کمترین: 
1164.6
بیشترین: 
1164.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1164.6
زمان: 
4/13 09:00
قیمت درهم امارات امروز 13 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 13 تیر 1397 , 1164.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":1164.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398