کمترین: 
5646.7
بیشترین: 
5646.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5646.7
زمان: 
4/13 09:00
قیمت پوند امروز 13 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 13 تیر 1397 , 5646.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":5646.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398