کمترین: 
4988.7
بیشترین: 
4988.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4988.7
زمان: 
4/13 09:00
قیمت یورو امروز 13 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 13 تیر 1397 , 4988.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":4988.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398