کمترین: 
4277
بیشترین: 
4277
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4277
زمان: 
4/13 09:00
قیمت دلار امروز 13 تیر 1397
قیمت دلاردر تاریخ 13 تیر 1397 , 4277 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 09:00","price":4277}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398