کمترین: 
1252.88
بیشترین: 
1259.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1254.68
زمان: 
4/13 19:00
قیمت اونس طلا امروز 13 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 13 تیر 1397 , 1254.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 01:00","price":1252.88},{"date":"1397/04/13 04:00","price":1253.45},{"date":"1397/04/13 07:00","price":1259.47},{"date":"1397/04/13 07:30","price":1258.55},{"date":"1397/04/13 08:00","price":1259.17},{"date":"1397/04/13 08:30","price":1257.33},{"date":"1397/04/13 09:00","price":1257.17},{"date":"1397/04/13 10:00","price":1258.01},{"date":"1397/04/13 10:30","price":1257.74},{"date":"1397/04/13 11:00","price":1257.70},{"date":"1397/04/13 13:00","price":1259.10},{"date":"1397/04/13 13:30","price":1256.71},{"date":"1397/04/13 16:00","price":1257.24},{"date":"1397/04/13 19:00","price":1254.68}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398