کمترین: 
456.71
بیشترین: 
475
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
472
زمان: 
4/13 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 13 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 13 تیر 1397 , 472 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 01:00","price":466.76},{"date":"1397/04/13 04:30","price":462.75},{"date":"1397/04/13 07:00","price":457.52},{"date":"1397/04/13 07:30","price":457.14},{"date":"1397/04/13 10:00","price":456.71},{"date":"1397/04/13 10:30","price":458},{"date":"1397/04/13 11:00","price":458.42},{"date":"1397/04/13 13:00","price":461.08},{"date":"1397/04/13 16:00","price":463},{"date":"1397/04/13 16:30","price":464.06},{"date":"1397/04/13 19:00","price":475},{"date":"1397/04/13 22:00","price":470},{"date":"1397/04/13 22:30","price":472}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398