کمترین: 
6457
بیشترین: 
6727.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6673
زمان: 
4/13 22:30
قیمت بیت کوین امروز 13 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 13 تیر 1397 , 6673 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 01:00","price":6620.9},{"date":"1397/04/13 04:00","price":6595.3},{"date":"1397/04/13 04:30","price":6501.8},{"date":"1397/04/13 07:00","price":6457},{"date":"1397/04/13 07:30","price":6462.8},{"date":"1397/04/13 10:00","price":6474.6},{"date":"1397/04/13 10:30","price":6489.5},{"date":"1397/04/13 11:00","price":6484.7},{"date":"1397/04/13 13:00","price":6488.9},{"date":"1397/04/13 13:30","price":6519.8},{"date":"1397/04/13 16:00","price":6515.3},{"date":"1397/04/13 16:30","price":6517.5},{"date":"1397/04/13 19:00","price":6727.7},{"date":"1397/04/13 19:30","price":6693.9},{"date":"1397/04/13 22:00","price":6664.3},{"date":"1397/04/13 22:30","price":6673}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398