کمترین: 
75.28
بیشترین: 
75.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.28
زمان: 
4/12 18:00
قیمت نفت اوپک امروز 12 تیر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 12 تیر 1397 , 75.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 18:00","price":75.28}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398