کمترین: 
15.07
بیشترین: 
15.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15.07
زمان: 
4/12 17:32
قیمت ذغال سنگ امروز 12 تیر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 12 تیر 1397 , 15.07 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 17:32","price":15.07}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398