کمترین: 
8077
بیشترین: 
8077
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8077
زمان: 
4/12 17:10
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 12 تیر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 12 تیر 1397 , 8077 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 17:10","price":8077}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399