کمترین: 
1433000
بیشترین: 
1453000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1433000
زمان: 
4/12 15:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 12 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 12 تیر 1397 , 1433000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 12:18","price":1453000},{"date":"1397/04/12 14:30","price":1448000},{"date":"1397/04/12 14:36","price":1443000},{"date":"1397/04/12 14:54","price":1438000},{"date":"1397/04/12 15:06","price":1433000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398