کمترین: 
1430000
بیشترین: 
1450000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1430000
زمان: 
4/12 15:06
قیمت نیم سکه امروز 12 تیر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 12 تیر 1397 , 1430000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 12:18","price":1450000},{"date":"1397/04/12 14:30","price":1445000},{"date":"1397/04/12 14:36","price":1440000},{"date":"1397/04/12 14:54","price":1435000},{"date":"1397/04/12 15:06","price":1430000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398