کمترین: 
2750000
بیشترین: 
2800000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2750000
زمان: 
4/12 16:18
قیمت سکه بهار آزادی امروز 12 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 12 تیر 1397 , 2750000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 12:18","price":2800000},{"date":"1397/04/12 14:30","price":2785000},{"date":"1397/04/12 14:36","price":2770000},{"date":"1397/04/12 16:06","price":2760000},{"date":"1397/04/12 16:18","price":2750000}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399