کمترین: 
15
بیشترین: 
16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15
زمان: 
4/12 13:50
قیمت لیر سوریه امروز 12 تیر 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 12 تیر 1397 , 15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 12:00","price":15},{"date":"1397/04/12 13:00","price":16},{"date":"1397/04/12 13:10","price":15},{"date":"1397/04/12 13:20","price":16},{"date":"1397/04/12 13:50","price":15}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398