کمترین: 
16
بیشترین: 
16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16
زمان: 
4/12 10:20
قیمت درام ارمنستان امروز 12 تیر 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 12 تیر 1397 , 16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 10:20","price":16}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398