کمترین: 
66
بیشترین: 
68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66
زمان: 
4/12 15:50
قیمت روپیه پاکستان امروز 12 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 12 تیر 1397 , 66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 10:20","price":68},{"date":"1397/04/12 11:10","price":67},{"date":"1397/04/12 12:20","price":66},{"date":"1397/04/12 12:50","price":67},{"date":"1397/04/12 13:00","price":66},{"date":"1397/04/12 13:10","price":67},{"date":"1397/04/12 14:40","price":66},{"date":"1397/04/12 15:10","price":67},{"date":"1397/04/12 15:50","price":66}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398