کمترین: 
6.7
بیشترین: 
6.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.7
زمان: 
4/12 15:40
قیمت دینار عراق امروز 12 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 12 تیر 1397 , 6.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 10:20","price":6.9},{"date":"1397/04/12 10:30","price":6.8},{"date":"1397/04/12 12:20","price":6.7},{"date":"1397/04/12 12:50","price":6.8},{"date":"1397/04/12 14:40","price":6.7},{"date":"1397/04/12 15:10","price":6.8},{"date":"1397/04/12 15:40","price":6.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398