کمترین: 
2509.7
بیشترین: 
2509.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2509.7
زمان: 
4/12 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 12 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 12 تیر 1397 , 2509.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 09:20","price":2509.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398