کمترین: 
12838.4
بیشترین: 
12838.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12838.4
زمان: 
4/12 09:20
قیمت بات تایلند امروز 12 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 12 تیر 1397 , 12838.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 09:20","price":12838.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399