کمترین: 
1054.6
بیشترین: 
1054.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1054.6
زمان: 
4/12 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 12 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 12 تیر 1397 , 1054.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 09:20","price":1054.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398