کمترین: 
3112.4
بیشترین: 
3112.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3112.4
زمان: 
4/12 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 12 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 12 تیر 1397 , 3112.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 09:20","price":3112.4}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398