کمترین: 
3507.9
بیشترین: 
3507.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3507.9
زمان: 
4/12 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 12 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 12 تیر 1397 , 3507.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 09:20","price":3507.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398