کمترین: 
359.5
بیشترین: 
359.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
359.5
زمان: 
4/12 09:20
قیمت دینار عراق امروز 12 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 12 تیر 1397 , 359.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 09:20","price":359.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398