کمترین: 
11105.4
بیشترین: 
11105.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11105.4
زمان: 
4/12 09:20
قیمت ریال عمان امروز 12 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 12 تیر 1397 , 11105.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 09:20","price":11105.4}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398