کمترین: 
1173.1
بیشترین: 
1173.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1173.1
زمان: 
4/12 09:20
قیمت ریال قطر امروز 12 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 12 تیر 1397 , 1173.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 09:20","price":1173.1}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398