کمترین: 
14105.7
بیشترین: 
14105.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14105.7
زمان: 
4/12 09:20
قیمت دینار کویت امروز 12 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 12 تیر 1397 , 14105.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 09:20","price":14105.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398