کمترین: 
522.4
بیشترین: 
522.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
522.4
زمان: 
4/12 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 12 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 12 تیر 1397 , 522.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 09:20","price":522.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398