کمترین: 
476.1
بیشترین: 
476.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
476.1
زمان: 
4/12 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 12 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 12 تیر 1397 , 476.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 09:20","price":476.1}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398