کمترین: 
4293.3
بیشترین: 
4293.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4293.3
زمان: 
4/12 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 12 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 12 تیر 1397 , 4293.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 09:20","price":4293.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398