کمترین: 
3852.3
بیشترین: 
3852.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3852.3
زمان: 
4/12 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 12 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 12 تیر 1397 , 3852.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 09:20","price":3852.3}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398