کمترین: 
923.7
بیشترین: 
923.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
923.7
زمان: 
4/12 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 12 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 12 تیر 1397 , 923.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 09:20","price":923.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399