کمترین: 
5606.9
بیشترین: 
5606.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5606.9
زمان: 
4/12 09:20
قیمت پوند امروز 12 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 12 تیر 1397 , 5606.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 09:20","price":5606.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398