کمترین: 
4967.3
بیشترین: 
4967.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4967.3
زمان: 
4/12 09:20
قیمت یورو امروز 12 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 12 تیر 1397 , 4967.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 09:20","price":4967.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398