کمترین: 
4270
بیشترین: 
4270
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4270
زمان: 
4/12 09:20
قیمت دلار امروز 12 تیر 1397
قیمت دلاردر تاریخ 12 تیر 1397 , 4270 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 09:20","price":4270}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398