کمترین: 
464.5
بیشترین: 
477.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
465.5
زمان: 
4/12 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 12 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 12 تیر 1397 , 465.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 01:00","price":472.5},{"date":"1397/04/12 04:00","price":472.9},{"date":"1397/04/12 07:00","price":469.95},{"date":"1397/04/12 07:30","price":470.97},{"date":"1397/04/12 10:00","price":476},{"date":"1397/04/12 10:30","price":476.92},{"date":"1397/04/12 13:00","price":477.38},{"date":"1397/04/12 14:00","price":473.53},{"date":"1397/04/12 16:00","price":468},{"date":"1397/04/12 17:00","price":466.5},{"date":"1397/04/12 19:00","price":464.5},{"date":"1397/04/12 22:00","price":466.6},{"date":"1397/04/12 22:30","price":465.5}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398