کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6566.6
زمان: 
4/12 23:00
قیمت بیت کوین امروز 12 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 12 تیر 1397 , 6566.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 01:00","price":6637.2},{"date":"1397/04/12 01:30","price":6622.9},{"date":"1397/04/12 04:00","price":6615.1},{"date":"1397/04/12 07:00","price":6614.9},{"date":"1397/04/12 07:30","price":6621},{"date":"1397/04/12 10:00","price":6646.8},{"date":"1397/04/12 10:30","price":6634.1},{"date":"1397/04/12 13:00","price":6647.5},{"date":"1397/04/12 13:30","price":6630},{"date":"1397/04/12 16:00","price":6603.5},{"date":"1397/04/12 16:30","price":6573.6},{"date":"1397/04/12 17:00","price":6579.4},{"date":"1397/04/12 19:00","price":6572},{"date":"1397/04/12 22:00","price":6573},{"date":"1397/04/12 23:00","price":6566.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399