کمترین: 
1238.35
بیشترین: 
1245.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1245.53
زمان: 
4/12 13:00
قیمت اونس طلا امروز 12 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 12 تیر 1397 , 1245.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 01:00","price":1241.82},{"date":"1397/04/12 01:30","price":1241.88},{"date":"1397/04/12 04:00","price":1242.35},{"date":"1397/04/12 04:30","price":1242.47},{"date":"1397/04/12 07:00","price":1238.35},{"date":"1397/04/12 10:00","price":1239.61},{"date":"1397/04/12 10:30","price":1238.51},{"date":"1397/04/12 13:00","price":1245.53}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398