کمترین: 
658.13
بیشترین: 
668.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
663.5
زمان: 
4/12 23:32
قیمت گازوئیل امروز 12 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 12 تیر 1397 , 663.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 00:00","price":660.38},{"date":"1397/04/12 00:32","price":659.88},{"date":"1397/04/12 01:00","price":659.75},{"date":"1397/04/12 01:32","price":660},{"date":"1397/04/12 02:00","price":660.25},{"date":"1397/04/12 05:00","price":661},{"date":"1397/04/12 05:32","price":661.75},{"date":"1397/04/12 06:00","price":664.75},{"date":"1397/04/12 06:32","price":662.25},{"date":"1397/04/12 07:00","price":662.75},{"date":"1397/04/12 07:32","price":663.75},{"date":"1397/04/12 08:00","price":663.13},{"date":"1397/04/12 08:32","price":663.5},{"date":"1397/04/12 09:00","price":664.63},{"date":"1397/04/12 09:32","price":663.38},{"date":"1397/04/12 10:00","price":662.88},{"date":"1397/04/12 10:32","price":663.5},{"date":"1397/04/12 11:00","price":664.38},{"date":"1397/04/12 11:32","price":663.75},{"date":"1397/04/12 12:00","price":664.13},{"date":"1397/04/12 12:32","price":663.38},{"date":"1397/04/12 13:00","price":663.63},{"date":"1397/04/12 13:32","price":662.13},{"date":"1397/04/12 14:08","price":663.63},{"date":"1397/04/12 14:32","price":664.13},{"date":"1397/04/12 15:08","price":664.25},{"date":"1397/04/12 15:32","price":665.25},{"date":"1397/04/12 16:08","price":665.13},{"date":"1397/04/12 17:00","price":667},{"date":"1397/04/12 17:32","price":667.13},{"date":"1397/04/12 18:32","price":668.63},{"date":"1397/04/12 19:00","price":663.88},{"date":"1397/04/12 19:32","price":664},{"date":"1397/04/12 20:00","price":658.13},{"date":"1397/04/12 20:32","price":659.38},{"date":"1397/04/12 21:00","price":661.13},{"date":"1397/04/12 21:32","price":659.88},{"date":"1397/04/12 22:00","price":660.88},{"date":"1397/04/12 22:32","price":661.13},{"date":"1397/04/12 23:00","price":663},{"date":"1397/04/12 23:32","price":663.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398