کمترین: 
15
بیشترین: 
16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16
زمان: 
4/11 20:50
قیمت لیر سوریه امروز 11 تیر 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 11 تیر 1397 , 16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 14:10","price":15},{"date":"1397/04/11 14:20","price":16},{"date":"1397/04/11 18:30","price":15},{"date":"1397/04/11 19:20","price":16},{"date":"1397/04/11 20:40","price":15},{"date":"1397/04/11 20:50","price":16}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398