کمترین: 
8160
بیشترین: 
8160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8160
زمان: 
4/11 13:40
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 11 تیر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 11 تیر 1397 , 8160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 13:40","price":8160}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398