کمترین: 
1445500
بیشترین: 
1463000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1458000
زمان: 
4/11 18:42
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 11 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 11 تیر 1397 , 1458000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 12:06","price":1445500},{"date":"1397/04/11 12:18","price":1448000},{"date":"1397/04/11 14:36","price":1453000},{"date":"1397/04/11 15:30","price":1463000},{"date":"1397/04/11 18:30","price":1460500},{"date":"1397/04/11 18:42","price":1458000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398