کمترین: 
1442500
بیشترین: 
1460000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1455000
زمان: 
4/11 18:42
قیمت نیم سکه امروز 11 تیر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 11 تیر 1397 , 1455000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 12:06","price":1442500},{"date":"1397/04/11 12:18","price":1445000},{"date":"1397/04/11 14:36","price":1450000},{"date":"1397/04/11 15:30","price":1460000},{"date":"1397/04/11 18:30","price":1457500},{"date":"1397/04/11 18:42","price":1455000}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398