کمترین: 
2746500
بیشترین: 
2834000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2814000
زمان: 
4/11 15:30
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 11 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 11 تیر 1397 , 2814000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 11:36","price":2746500},{"date":"1397/04/11 11:48","price":2754000},{"date":"1397/04/11 12:06","price":2814000},{"date":"1397/04/11 12:18","price":2834000},{"date":"1397/04/11 12:36","price":2814000},{"date":"1397/04/11 14:36","price":2824000},{"date":"1397/04/11 15:30","price":2814000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398